Laskumaatti Laskutusjärjestelmä


LASKUMAATTI LASKUTUSJÄRJESTELMÄ

Laskumaatti laskutusjärjestelmä toimii nettiselaimella paikkariippumattomasti ja on käytettävissä ilman ohjelmistoasennuksia ja päivityksiä.

Laskumaatti laskutusjärjestelmä toimii turvallisilla ja varmistetuilla palvelimilla suojatulla nettiyhteydellä.

Laskumaatilla voit tehdä nopeasti myyntilaskut. Laskutukseen liittyy kiinteästi myös myyntireskontra. Tallennetut laskut ovat automaattisesti myyntireskontrassa ja maksujen seurannassa.

Laskumaatti sisältää samasta ohjelmistosta julkistettujen versioiden käyttöoikeuden. Uudet versiot päivitetään kaikille asiakkaille automaattisesti, ellei järjestelmään ole tehty asiakaskohtaisia toiminnallisia muutoksia.Laskutus

Laskutuksen tehtävänä on laskujen laadinta, lasku- ja myyntipäiväkirjan päivitys ja laskujen tilastointi

Laskutusmoduulin ominaisuuksia:

 • Laskujen teko manuaalisesti, esikatselu, korjaus ja tulostus
 • Verkkolaskutus
 • Kuluttaja-asiakkaan eLasku
 • Sähköpostilaskutus
 • Paperilaskujen iPost laskunlähetyspalvelu
 • Viivakoodilaskutus
 • Kuukausilaskutus
 • Lasku- ja asiakastietojen muodostaminen tiedostosiirtona ulkoisesta järjestelmästä
 • Asiakas-, tuote- ja myyjäkortisto
 • Laskupäiväkirja tapahtumineen ja kirjausyhteenveto kirjanpitoa varten
 • Laskupohjan valinta yritys-, asiakas- tai laskukohtaisesti

Myyntireskontra

Myyntireskontra moduulilla seurataan laskun tilaa sen lähdettyä asiakkaalle. Myyntireskontrasta nähdään avoimet laskut, lähetetään maksukehotukset, muodostetaan korko- ja perintäkulut ja kirjataan laskuihin tulleet suoritukset. Suoritukset voidaan kirjata manuaalisesti tai suoritukset voidaan kohdistaa automaattisesti pankkiyhteysohjelmiston hakemasta aineistosta.

Myyntireskontramoduulin ominaisuuksia:

 • Saatavien seuranta, avoimet ja erääntyneet laskut
 • Suoritusten kirjaus manuaalisesti tai automaattisesti pankin viiteaineistosta
 • Maksupäiväkirja tapahtumineen ja kirjausyhteenveto kirjanpitoa varten
 • Yksittäisen- tai massamaksukehotusaineiston esikatselu ja tulostus
 • Perinnässä olevien laskujen seurantaLue lisää Laskumaatti laskutusjärjestelmästä osoitteessa www.laskutusjarjestelma.fi