Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste (jäljempänä ”Seloste”) kertoo, kuinka NettiTieto Oy (jäljempänä ”Toimittaja”, ”me”, ”meitä” tai ”meidän”) kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja tarjotun Palvelun (”Palvelu”) ja/tai verkkosivun www.nettitieto.fi yhteydessä. Lue tämä Seloste huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä tai verkkosivun selaamista.

Tämä Seloste soveltuu Toimittajan tarjoaman Palvelun käyttäjien (jäljempänä ”käyttäjä”, ”käyttäjät”) henkilötietojen käsittelyyn, joissa Toimittaja toimii rekisterinpitäjänä. Selosteessa kuvataan keskeiset Toimittajan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet ja tarkoitukset. Käyttäjät voivat olla Toimittajan asiakkaita tai asiakasyritysten edustajia.

Toimittajan Palvelu voidaan tarjota eri laitealustoilla ja Palvelu voi sisältää linkkejä tai pääsyn muiden toimijoiden sivustoille tai palveluihin, joihin sovelletaan kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Suosittelemme, että käyttäjä tutustuu huolellisesti Toimittajan ulkopuolisten toimijoiden tietosuojakäytäntöihin ja ehtoihin. Toimittaja ei vastaa ulkopuolisten toimijoiden tietosuojakäytännöistä tai ehdoista.
 

REKISTERINPITÄJÄ

Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on NettiTieto Oy, joka vastaa siitä, että henkilötietoja käsitellään tätä Selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

NettiTieto Oy
PL 23, 70101 Kuopio
info(at)nettitieto.fi
020 742 1160

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostitse tietosuoja(at)nettitieto.fi
 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka

Olet antanut meille, kun olet yhteydessä meihin tai asioita kanssamme, esimerkiksi kun tilaat Palvelumme tai rekisteröidyt Palveluumme tai otat meihin yhteyttä pyytääksesi tarjousta tai tietoja;
Syntyvät Palvelua käyttäessäsi tai verkkosivulla vierailun yhteydessä, esimerkiksi kun kirjaudut Palveluun; ja
Saadaan muista lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa, esimerkiksi Kaupparekisteri tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan Palveluamme sinulle.

Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoryhmiä:

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

1. Palvelun tarjoamainen ja asiakassuhteiden hallinta

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme tai toimittaaksemme sinulle tai edustamallesi yritykselle Palvelua. Voidaksemme tehdä niin ylläpidämme ja hoidamme asiakassuhdetta sinun tai edustamasi yrityksen ja meidän välillä. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu sinun tai edustamasi yrityksen väliseen sopimukseen.

2. Markkinointi

Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme Palvelun uusista ominaisuuksista tai markkinoidaksemme ja myydäksemme sinulle muita palveluita. Voimme käsitellä henkilötietojasi myös markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten. Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun tarjota tietoa osana Palvelua ja markkinoidaksemme muita palveluitamme sinulle. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin.

3. Palvelun kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi

Käsittelemme henkilötietojasi teknisten vikojen ja virheiden havaitsemiseksi ja huolehtiaksemme Palvelun ja verkkosivun tietoturvasta, Palvelun ja verkkosivun laadun parantamiseksi sekä Palvelun kehittämiseksi. Voimme myös koostaa henkilötietojen perusteella sisäisiä raportteja liiketoimintamme asianmukaista johtamista varten. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun varmistaa Palvelumme ja verkkosivumme asianmukainen tietoturva sekä saada riittävät ja asianmukaiset tiedot Palvelun kehittämiseen ja liiketoimintamme johtamiseen.

4. Palvelun käyttö

Voimme käsitellä Palvelun käyttöä kuvaavia henkilö- ja välitystietoja, kuten Palveluihin kirjautumisen yhteydessä kerättävät tiedot ja evästeiden ja muiden teknologioiden avulla mahdollisesti kerättäviä henkilötietoja voimassa olevan lain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa.

5. Lakien noudattaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esimerkiksi koskien kirjanpitoa, toteuttaaksemme viranomaisten lakiin perustuvat tietopyynnöt tai Palveluun liittyvien väärinkäytösten ja petosten havaitsemiseksi tai estämiseksi.
 

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET

Voimme luovuttaa henkilötietojasi voimassa olevan lain edellyttämissä ja sallimissa tilanteissa. Voimme myös käsitellä anonymisoitua, jota ei ole mahdollista yhdistää sinuun henkilönä. Tällaista tietoa voimme luovuttaa kolmansille osapuolille myös muihin kuin Selosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

Voimme myös siirtää ja luovuttaa henkilötietojasi kolmannelle osapuolille:

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA – ALUEEN ULKOPUOLELLE

Voimme siirtää henkilötietoja tarpeellisessa määrin Palvelun tarjoamiseksi EU/ETA – alueen ulkopuolelle. Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016), mukaisesti.

Toimittaja on velvoitettu ilmoittamaan asiakkaan yhteystiedot verkkotunnuksien rekisteröinnin yhteydessä kansainvälistä WHOIS- rekisteriä varten. Tämän velvoitteen on asettanut Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (”ICANN”), eli järjestö, joka vastaa verkkotunnuksien valvonnasta sekä osittaisesta hallinnoinnista (lisätietoja: www.icann.org).
 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytämme henkilötietojasi ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.  Anonymisoidun tiedon säilyttämiseen ei kohdistu vastaavia rajoituksia.

Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia henkilötietoja. Pyrimme huolehtimaan siitä, että henkilötietosi ja muut asiakastiedot ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.

SINUN OIKEUTESI

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai, joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa tai siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle, sovellettavan lain mukaisesti.

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen enää käsittele henkilötietojasi, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Sinun tulee esittää yllä mainittujen oikeuksiesi toteuttamista koskeva pyyntösi meille kirjallisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteeseen. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tästä: [https://www.tietosuoja.fi/fi/yhteystiedot]