RÄÄTÄLÖIDYT OHJELMISTORATKAISUT

Luomme ohjelmistot, jotka palvelevat halutulla tavalla. Asiakaslähtöisesti toteutetuissa projekteissa erityistä huomiota kiinnitetään lopputuotteen helppoon käytettävyyteen, tietoturvallisuuteen sekä toiminnallisuuteen.

Räätälöity ohjelmisto luodaan tavallisimmin sellaiseen tarpeeseen, johon mikään markkinoilla oleva valmis ohjelmisto ei sellaisenaan sovi. Räätälöinti voidaan tehdä joko jo olemassa olevaan NTG-tuotteeseen tai kehittää kokonaan uusi järjestelmä asiakkaamme tarpeista käsin. Asiakkaidemme tarpeet kartoittamalla löydämme ratkaisun, joka kustannustehokkaimmin ja täsmällisimmin soveltuu juuri hänelle.