Hyvinvointiluotsilla kattavasti tietoa netissä

02.01.2014

Hyvinvointiluotsin tavoitteena on edistää jokaisen henkilökohtaista hyvinvointia siten, että kaikki hyvinvoinnin eri osa-alueet tulevat huomioiduiksi – niin fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen kuin emotionaalinenkin hyvinvointi. Tämä tavoite toimii punaisena lankana kaikessa mitä teemme.

Yksilöllisyys on valmennuksissamme avainasia, koska jokaisen kokemus hyvinvoinnista on omanlaisensa.

Valmennuksissa yhdistyy tilanteesta riippuen Business Coaching, Personal Training ja elämäntaidon valmennus eli Life Coaching. Näin lisätään sekä fyysisiä että psyykkisiä voimavaroja, niin töissä kuin vapaa-ajallakin. Vuorovaikutusvalmennuksissa käytössä on maailman johtavin vuorovaikutustyökalu DiSC® -analyysi.

Hyvinvointiluotsille rakennettiin www-palvelu, jonka avulla yritys esittelee kattavasti palvelukokoniasuuttaan.
Lisätietoja Hyvinvointiluotsin käyttämästä Yrityspalvelujärjestelmästä: www.yrityspalvelujarjestelma.fi.

 

 

Lisätietoja

Hyvinvointiluotsi Oy
040 576 9965
www.hyvinvointiluotsi.fi

NettiTieto Oy
020 742 1160
info(at)nettitieto.fi