NettiTiedon ja Tiedon arkkitehtuuriyhteistyö vauhdissa

10.05.2013

NettiTieto ja Tieto kehittävät yhteistyötä energia-alan IT-ratkaisujen välille. Tarkoituksena on luoda tehokas yhteentoimivuus NettiTiedon energianmyyntijärjestelmien ja Tiedon asiakaspalvelun ja laskutuksen ratkaisujen välille.

NettiTieto on suomalaisen energia-alan vahva toimija, joka on keskittynyt uusien ratkaisujen kehittämiseen sähkönmyynnin tueksi. Energia-alan järjestelmissä on hyödynnetty NettiTiedon kokemusta asiakkuuksien ja myynnin hallinnan järjestelmien kehityksestä sekä mahdollisimman pitkälle vietyä automaatiotekniikkaa. Nyt järjestelmiin kehitetään uutta rajapintaa, joka lisää tiedon kulkua Tiedon asiakkuuksien hallintajärjestelmien ja NettiTiedon järjestelmien välillä. Tarkoituksena on, että tulevaisuudessa NettiTiedon Energiasalkku on suoraan integroitavissa Tiedon CAB ja FORUM asiakkuuksien hallintajärjestelmiin.

– Tiedon CAB-järjestelmä on laajasti käytössä Pohjoismaisissa energiayhtiöissä ja sen kautta hallitaan miljoonia asiakkuuksia. On suuri etu, että NettiTiedon Energiasalkku toimii yhteen tällaisten järjestelmien kanssa, kertoo NettiTieto Oy:n kehityspäällikkö Joonas Hämäläinen.

Järjestelmistä toimiva kokonaisuus

Tiedon energia-toimialan IT-ratkaisut perustuvat avoimeen integraatioon, joka helpottaa järjestelmien liittämistä muihin järjestelmiin. NettiTieto ja Tieto tekevät muutoksia järjestelmiinsä, jotta tiedon liikkuvuus yhtiöiden järjestelmien välillä saataisiin toimimaan mahdollisimman hyvin. Molemmat yhtiöt ovat lähteneet kehitystyöhön innokkaasti mukaan.

– Kehitämme omia järjestelmiämme Tiedon järjestelmäkuvausten avulla ja Tiedolla tehdään muutoksia, jotta järjestelmät tukisivat toisiaan mahdollisimman hyvin, Hämäläinen kuvaa.

Pitkälle kehitetyt rajapinnat NettiTiedon ja Tiedon järjestelmien välillä nopeuttavat käyttöönottoa ja parantavat asiakkaan käyttökokemusta; integroidut järjestelmät muodostavat loppuasiakkaalle saumattoman ja helppokäyttöisen kokonaisuuden.

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Joonas Hämäläinen, NettiTieto Oy
puh. 044 780 7809, joonas.hamalainen@nettitieto.fi

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikkapalveluyritys, joka tarjoaa IT-palvelut sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Tiedossa halutaan kehittää yrityksiä ja yhteiskuntaa tietotekniikan ja vahvan toimiala- ja asiakasymmärryksen avulla. NettiTiedon keskeisintä osaamista on uusien ja modernien tukipalveluiden kehittäminen yritysten kasvun ja kehityksen tueksi. Molemmissa yhtiöissä tavoitteena on löytää asiakkaille uusia mahdollisuuksia muuttuvassa liiketoimintakentässä.

www.tieto.fi